Reclamedekens.nl is onderdeel van Bxm-Horses te Gasteren (Kamer van Koophandel: 61125482), hierna te noemen BXM, verleent u hierbij toegang tot http://www.paardendekens.nl (“de Website”) en nodigt u uit om de aangeboden diensten te bekijken. Offertes kunnen vrijblijvend worden aangevraagd.

Beperkte aansprakelijkheid

BXM spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BXM.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BXM nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BXM en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BXM, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Kamer van Koophandel: 61125482,

BTW nummer NL194102695B01